Oblicza geografii

Oblicza geografii” to podręcznik do nauki geografii w szkole ponadgimnazjalnej – w technikum bądź liceum ogólnokształcącym przygotowanym z myślą o kształceniu podstawowym. W myśl podstawy programowej wszyscy uczniowie realizują geografię najczęściej w pierwszym roku edukacji w szkole średniej – kontynuują ją później tylko ci, którzy wybrali naukę tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym przygotowującym do egzaminu maturalnego. Warto jednak dodać, że z uwagi na reformę edukacji, ostatnim rocznikiem, który zrealizuje ten tryb nauki będzie rocznik, który rozpocznie szkołę średnią po ukończeniu gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020. Podręcznik został napisany przez Radosława Uliszaka oraz Krzysztofa Wiedermanna. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych na użytek szkolny. Numer dopuszczenie przez Ministra Edukacji Narodowej: 433/2012/2014.

Treść podręcznika

Podręcznik zawiera obowiązkowe treści, które zrealizować musi w szkole średniej absolwent gimnazjum. Zagadnienia orientują się głównie wokół sfery ekonomiczno-społecznej. Uczeń zapozna się z głównymi problemami dzisiejszego świata takimi jak kwestie ochrony środowiskowe, wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, procesy urbanizacyjne, sytuacja społeczna ludzi w różnych rejonach świata itd. Wiele z wskazanych problemów omówionych jest ze szczególnym wskazaniem na Polskę i sytuację naszego kraju na szerokim, międzynarodowym tle. Publikacja zawiera również podstawowe powtórki z zakresu geografii fizycznej, której tajniki uczeń poznawał w gimnazjum. Podręcznik kształci również umiejętności praktyczne u ucznia, które mogą mu się przydać w dorosłym życiu – przykładowo jest to obliczanie wielkości plonów czy też przyrostu naturalnego na danym terenie.

Podręcznik w służbie ucznia

Podręcznik skonstruowany jest w ten sposób, aby maksymalnie ułatwić uczniowi korzystanie z niego i nabywanie nowych wiadomości geograficznych. Informacje przedstawione są w przystępny dla młodego człowieka sposób. W publikacji znajduje się wiele zdjęć i grafik, które ilustrują omawiane w tekście zagadnienia – w ten sposób uczeń łatwiej może zrozumieć przerabiane na lekcjach kwestie. Pomocą w przygotowaniu do sprawdzianów okresowych z pewnością są pogrubienia używane w celu wyróżnienia najważniejszych pojęć i zagadnień. Na końcu działów znajdują się natomiast pomocne powtórzenia wiadomości, które konieczne informacje skupiają w postaci zgrabnego kompendium. Dla dociekliwych przygotowano również specjalny atlas geograficzny, który zawiera niezbędne dla zrozumienia materiału mapy.

New Matura Solutions

New Matura Solutions to kurs języka angielskiego przygotowujący do matury na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Autorami są: Tim Falla, Paul A. Davis, Małgorzata Wieruszewska, Danuta Gryca i Joanna Sobierska. Konsultacje przeprowadzała Małgorzata Wieruszewska. Przydatności języka angielskiego w życiu codziennym, jak i zawodowym chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Przydaje się zarówno podczas zwykłych aktywności, ale przede wszystkim w pracy. Wcześniej może być jednak gwarancją szkolnych lub akademickich sukcesów. Ułatwić wyjazd na wymianę studencką, poszukiwanie i rozumienie źródeł obcojęzycznych, a nawet studiowanie za granicami kraju. Z kolei w przypadku tworzenia własnej ścieżki zawodowej daje możliwość łatwiejszej drogi awansu lub prostszej drogi aplikowania na stanowisko, które wymaga znajomości języka angielskiego. Dla osób lubiących podróże to również doskonały sposób, by przebiegały w sposób gładki i niczym niezakłócony. Wszystko zaczyna się już na etapie edukacji, gdzie zdobywamy pierwsze szlify. Nadrzędną kwestią jest tutaj dobór materiałów dydaktycznych, które stanowią przede wszystkim podręczniki. Bez wątpienia ich wartość merytoryczna jest podstawową kwestią. Równie ważną jest jednak sposób jej przekazywania. Szczególnie dla uczniów w tym wieku, którzy potrzebują treści interesujących i zbliżonych do ich własnych zainteresowań. Wszystkie te cechy spełnia właśnie New Matura Solutions.

Charakterystyka New Matura Solutions

Wszystkie zawarte w nim treści są zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej oraz wymaganiami, jakie nakłada na szkolnictwo nowy model egzaminacyjny oraz wytyczne w zakresie przeprowadzania nowej matury ustnej, której zasady zmieniono w 2012 roku. Do zaleceń Ministerstwa Edukacji dostosowano tematykę poszczególnych rozdziałów, zadania jakie przygotowują do matury, rodzaje tekstów oraz część gramatyczną. Wszystkie ćwiczenia, będące częścią kursu, dostępne są w tradycyjnej formie papierowej oraz internetowo na platformie Oxford English Online. W 2013 roku w ramach uzupełnienia do poziomu Pre-Intermediate oraz Intermediate powstał dodatek rzetelnie przygotowujący do matury 2015 i kolejnych. Biorąc się za podsumowanie tego podręcznika można uznać, że zawiera on interesujące i spójne lekcje, które służą nauce umiejętności pożądanych na egzaminie maturalnym. Solidnie do niego przygotowuje, zawierając rzetelne i systematyczne powtórki materiału. Jego spójny i czytelny charakter ułatwia samodzielne korzystanie uczniów i jeszcze efektywniejsze przygotowanie się do egzaminu.

 

 

Nauka biologii może być przyjemnością

Daj się wciągnąć w ten fascynujący świat!

Biologia jest niezwykle interesującym przedmiotem, pozwalającym zrozumieć życie, które nas otacza. Materiał przeznaczony na czas szkoły średniej jest obszerny. Znajdziemy w nim zarówno charakterystykę poszczególnych grup zwierząt, czy roślin, jak i dużą dawkę wiedzy dotyczącą człowieka, ekologii, biotechnologii, czy też ochrony środowiska. Omawiając materiał przeznaczony na rozszerzenie z biologii, nie sposób nie wspomnieć również o genetyce, której poświęcono całkiem sporo uwagi. Seria Biologia na czasie, to podręczniki przeznaczone przede wszystkim dla uczniów liceów, planujących zdawać biologię na maturze. Jeśli jednak jesteś pasjonatem i chcesz pogłębić swoją biologiczną wiedzę, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nabył te podręczniki i zgłębił zawartą w nich wiedzę.

Monitoruj swoje postępy 

Jeżeli jesteś licealistą, który korzysta z podręczników Biologia na czasie, z pewnością zdążyłeś zauważyć, że ilość materiału przeznaczonego na naukę w szkole średniej, jest obszerna. Aby dobrze napisać biologię na maturze, warto wyrobić sobie nawyk systematycznej nauki. Jak to zrobić? Przede wszystkim, warto mierzyć siły na zamiary. Nie zakładaj, że codziennie przerobisz np. jeden dział i zrobisz dodatkowo jakieś zadania maturalne. Prawdopodobnie nie uda ci się każdego dnia znaleźć wystarczającej ilości czasu, szczególnie, jeśli zależy ci też na innych przedmiotach, na rozwijaniu swoich pasji lub na prowadzeniu aktywnego życia towarzyskiego.

Podziel sobie materiał i zrób listę, która pozwoli ci monitorować postępy. Możesz zrobić zwykły papierowy plan, robić mini-plany dzienne lub całość prowadzić w formie elektronicznej. To wszystko zależy od tego, który sposób będzie najlepiej podtrzymywał twoją motywację. Warto mieć jakąś metodę na zaznaczanie swoich postępów. Dzięki niej w chwili zwątpienia lub zniechęcenia, będziesz w stanie zobaczyć, ile udało ci się do tej pory zrobić.

Nie ograniczaj się tylko do minimum

Biologia na czasie to dobrze opracowane podręczniki, przekazujące wiedzę w przystępny sposób. Duża ilość przydatnych informacji i ciekawostek, a do tego ładne grafiki i zdjęcia, umożliwiające lepsze zrozumienie poszczególnych zagadnień. Jeśli jednak biologia jest czymś, co cię naprawdę interesuje, nie ograniczaj się tylko do uczenia się z podręczników. Aby poszerzać swoją wiedzę, możesz czytać branżowe czasopisma, korzystać z zasobów bibliotek lub chodzić na wykłady. Te ostatnio często są organizowane przez różne uniwersytety. Warto się również interesować wydarzeniami odbywającymi się w większych miastach, takich jak np. noc biologów.